De APA legt uit dat zij Agropecuária Valinho heeft veroordeeld voor 15 zeer ernstige milieuovertredingen, waarvan negen met recidive en tien met mogelijke opzet.

Deze boete zal een van de hoogste in Portugal zijn, benadrukt de APA in de verklaring.

De veroordeling betrof "het uitvoeren van residuele lozingen in water" in het geval van de hydrografische regio van de Taag en Ribeiras do Oeste.

"Het gaat om een administratief besluit, waarvan reeds kennis is gegeven en dat nog niet definitief en onherroepelijk is, met betrekking tot 15 administratieve procedures (die betrekking hebben op 10 verschillende varkenshouderijen die door hetzelfde bedrijf worden geëxploiteerd) die termijnen hadden tegen dezelfde verweerder (rechtspersoon)", aldus het APA in het communiqué.

Het bedrijf is veroordeeld voor de praktijk, volgens het APA, van zes overtredingen in verband met de onjuiste plaatsing van aangetast water, en negen overtredingen "voor het gebruik van waterbronnen zonder de respectieve titel".

Tegelijkertijd wordt de onderneming gelast het landbouwbedrijf van Vale Meiriço, in de gemeente Alenquer, voor een periode van maximaal drie jaar te sluiten.

De onderneming wordt ook gelast maatregelen te nemen ter voorkoming van milieuschade als gevolg van de bijkomende sanctie van sluiting, om te voorkomen dat installaties worden verlaten en aangetast, zoals de correcte verwijdering van restwater dat zich op het terrein heeft opgehoopt.