António Lacerda Sales verklaarde dat het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) richtsnoeren zal uitvaardigen voor de herhalingsvaccinatie en voegde eraan toe dat de eersten die het derde vaccin zullen krijgen, de 80-plussers en de mensen die in verpleeghuizen wonen zullen zijn.

"We zullen beginnen met de meest kwetsbare groepen, namelijk bewoners van verpleeghuizen en mensen ouder dan 80 jaar, daarna zullen we afdalen naar de leeftijdsgroep gelijk aan of ouder dan 65 jaar, zoals is gedaan toen de eerste fase van de Covid-19-vaccinatie werd uitgevoerd", zei hij.

De regeringsfunctionaris benadrukte ook dat deze boosterdosis vanaf 11 oktober moet worden toegediend.

De staatssecretaris zei dat de beslissing door het DGS is genomen naar aanleiding van het besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), waardoor Portugal verder kan gaan met de boosterdoses.

Het EMA gaf aan dat boosterdoses van het vaccin Anticovid-19 van BioNTech/Pfizer "kunnen worden overwogen" voor mensen ouder dan 18, zes maanden na de tweede dosis, om de antilichamen op te krikken.

Het EMA heeft ook besloten dat een derde dosis van het anticovid-19-vaccin van BioNTech/Pfizer en Moderna in de Europese Unie (EU) na 28 dagen alleen mag worden gegeven aan mensen met een "ernstig verzwakt immuunsysteem".

Op de vraag of de derde dosis van het vaccin tegen Covid-19 tegelijk met de griepprik kan worden toegediend, antwoordde António Lacerda Sales dat zij wachten op een besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

"Op dit moment is er geen dergelijke technische indicatie, we vaccineren met een verschil van 14 dagen. We zijn op 27 september begonnen met de griepvaccinatie. De start van de vaccinatie van de derde dosis zal, zoals we allemaal hopen, vanaf 11 oktober zijn, wanneer de 14 dagen om zijn," zei hij.

De staatssecretaris herinnerde er ook aan dat deze boosterdosis zes maanden na de tweede dosis zal moeten worden toegediend.

"Dit zijn de plannen en we werken eraan dat we op 11 oktober kunnen beginnen met vaccineren met de boosterdosis of derde dosis", zei hij, waarbij hij benadrukte dat Portugal nu al een extra dosis toedient aan immunosuppressiepatiënten.