Het aantal toeristische reizen van inwoners van Portugal is in het tweede kwartaal met 83,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020, maar lag nog altijd 35,4 procent onder het niveau van voor de pandemie, omdat de reizen bijna uitsluitend op het nationale grondgebied plaatsvonden (96,9 procent).

"In het tweede kwartaal van 2021 hebben inwoners in Portugal 3,6 miljoen reizen gemaakt, wat overeenkomt met een stijging van 83,9 procent ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar (-57,6 procent in het eerste kwartaal van 2021), echter nog steeds onder de waarden die werden geregistreerd in het tweede kwartaal van 2019 (-35,4 procent, toen 5,6 miljoen reizen werden gemaakt)", aldus het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE).

Naar bestemming van de reizen vond 96,9 procent plaats op nationaal grondgebied, wat overeenkomt met 3,5 miljoen reizen, meer dan 10 procentpunten boven het percentage dat in het tweede kwartaal van 2019 werd geregistreerd (85,2 procent).

Daarentegen "verminderden de reizen naar buitenlandse bestemmingen", zijnde beperkt tot 111,7 duizend (3,1 procent van het totaal; 14,8 procent in het tweede kwartaal van 2019).