De Nationale Verkeersveiligheidsautoriteit (ANSR) onthulde vandaag: "In augustus was er een verslechtering in de evolutie van de indicatoren, met een groei van 42,5% in dodelijke slachtoffers, in tegenstelling tot de verminderingen van de twee voorgaande maanden, en stijgingen van 9,1% in het aantal ongevallen, van 2,4% voor ernstige verwondingen en 11,6% voor lichte verwondingen, in vergelijking met augustus 2020".

Volgens het document waren er in augustus 2.996 verkeersongevallen op de Portugese wegen, waarbij 57 doden vielen, 217 zwaargewonden en 3.644 lichtgewonden.

ANSR stelt dat de ontwikkeling van het aantal dodelijke slachtoffers in augustus "voor een groot deel het effect van augustus 2020 weerspiegelt, aangezien de waarden voor augustus 2018 en 2019 respectievelijk 55 en 54 waren geweest, dat wil zeggen van dezelfde orde van grootte".

Zij verklaren dat in augustus een nieuwe versoepeling van de lockdownregeling in werking is getreden, met de opheffing van de beperkingen op het verkeer op de openbare weg, het einde van de verplichting tot telewerken en de hervatting van activiteiten die tot dan toe waren gesloten.

Uit het verslag blijkt dat er tussen januari en augustus op het continent 17.668 ongevallen met slachtoffers waren, waarbij 242 doden vielen, 1.261 zwaargewonden en 20.630 lichtgewonden.

Volgens de ANSR is het aantal dodelijke slachtoffers met 5,5% gedaald (14% minder) in vergelijking met dezelfde periode in 2020, maar zijn de ongevallen met slachtoffers met 3,7% gestegen (629 meer), zijn de ernstige verwondingen met 4,6% gestegen (55 meer) en zijn de lichte verwondingen met 4% gestegen (plus 784).

Het aantal verkeersongevallen is sinds maart maandelijks gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2020.

In het verslag staat echter dat "wanneer vergeleken met het gemiddelde van deze acht maanden van de vorige vijf jaar (2016 tot 2020), er dalingen waren in de totalen van alle belangrijke indicatoren: -16,3% in ongevallen, -19,9% in dodelijke slachtoffers, -8,9% in ernstige verwondingen en -19,1% in lichte verwondingen".

De ANSR meldt ook dat botsingen het meest voorkomende type ongeval waren (53,5% van de ongevallen), hoewel zij aan de oorsprong lagen van 40,9% van de dodelijke slachtoffers, terwijl crashes, die 35,3% van het totale aantal rampen uitmaakten, verantwoordelijk waren voor 46,7% van de dodelijke slachtoffers en 42,7% van de zwaargewonden.