Op de laatste dag van oktober en in vergelijking met de voorgaande maand was er in twee stroomgebieden een toename van de opgeslagen hoeveelheid en in tien een afname.

Uit de gegevens blijkt dat het stroomgebied van de Barlavento eind oktober het stroomgebied was met de laagste waterbeschikbaarheid (13,9%).

Ook in de bekkens van Lima (23,4%), Ave (35,9%), Sado (40,8%) en Mira (42,7%) was er eind oktober minder water beschikbaar.

Volgens de gegevens van SNIRH hadden de Guadiana (75,6%), Mondego (67,5%), Douro (67,2%), West (63,8%), Taag (60,4%), Cávado (58,9%) en Arade (56,5%) eind oktober de grootste hoeveelheden opgeslagen water.

De opslagniveaus van oktober 2021 per stroomgebied zijn lager dan de gemiddelde opslagniveaus van oktober (1990/91 tot 2020/21), behalve voor de stroomgebieden van de Douro, Mondego, Ribeiras do Oeste, Guadiana en Arade.

Elk hydrografisch bekken kan overeenkomen met meer dan één reservoir.