Het gaat om de waarschuwing van de Vereniging van melkproducenten van Portugal (Aprolep) dat de regelmatige aanvoer van verse melk van lokale oorsprong dreigt te mislukken als gevolg van de stijging van de productiekosten, zonder dat de melkprijs navenant stijgt.

In een interview met persbureau Lusa beschuldigde de communistische afgevaardigde João Dias de regering ervan "de sector blijvend te laten wegkwijnen" en geen maatregelen te nemen.

Een van de oplossingen die de communisten voorstellen is "buitengewone steun", namelijk steun voor de kosten van diervoeder, energie, meststoffen en zelfs de productie van materieel.

Voor de PCP is er ook behoefte aan een marktreguleringsregeling: "De regering moet samen met de andere lidstaten van de Europese Unie stappen ondernemen om een marktreguleringsregeling tot stand te brengen, zoals die al bestond in het geval van de quota", wees hij erop.

Volgens de afgevaardigde zijn de voorstellen van de PCP ook bedoeld om "de speculatie van de distributieketens tegen te gaan, want de waarheid is dat de prijs die aan de producent wordt betaald zeer laag is", waarbij hij erop wijst dat "de producent praktisch moet betalen om te werken", terwijl de distributieketens "een grote winstmarge hebben".

In oktober jongstleden werd in Portugal voor een liter melk 30 cent aan de producent betaald, terwijl het gemiddelde in de Europese Unie 38 cent bedraagt, een prijs waarvan de melkproducenten eisen dat hij in november aan hen wordt betaald.