"[De] overeenkomst tussen de Portugese Republiek en de Republiek India betreffende de aanwerving van Indiase burgers voor werk in de Portugese Republiek, ondertekend te Lissabon op 13 september 2021, is goedgekeurd", aldus een verklaring van de ministerraad.

In de overeenkomst tussen Portugal en India worden "de procedures vastgesteld voor de toelating van Indiase burgers om, op grond van een arbeidsovereenkomst, op het grondgebied van de Portugese Republiek een beroepsactiviteit uit te oefenen".

Deze bilaterale overeenkomst heeft tot doel "legale en veilige arbeidsmigratiestromen tussen de twee landen" te vergemakkelijken, door de procedures vast te stellen voor Indiase burgers om een beroepsactiviteit uit te oefenen, op basis van een arbeidsovereenkomst, in Portugal, verklaarde het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Lusa.

Dezelfde bron had ook bekendgemaakt dat de onderhandelingen over de overeenkomst inzake de legale immigratie van Marokkaanse werknemers naar Portugal "in een vergevorderd stadium" zijn en dat de definitieve tekst tijdens een vergadering deze maand zou kunnen worden gesloten.

De onderhandelingen over de overeenkomst werden door de regering aangekondigd nadat zich eind 2019 gevallen begonnen voor te doen van Marokkanen die illegaal aan de kust van de Algarve probeerden te landen, waardoor de verdenking ontstond van een nieuwe route van illegale migratie.

Audiovisuele producties

De ministerraad heeft ook zijn goedkeuring gehecht aan een overeenkomst tussen Portugal en India over "audiovisuele coproductie", die op 14 februari 2020 in New Delhi is ondertekend.

"Deze overeenkomst heeft als doel de samenwerking tussen Portugal en India in de audiovisuele sector, en aldus de coproductie van films tussen beide staten te bevorderen en te vergemakkelijken".

"In de overeenkomst worden de voorwaarden vastgesteld voor de erkenning van films die door Portugese en Indiase producenten worden gecoproduceerd als films die gelijkwaardig zijn aan nationale films, voor de doeleinden die in de overeenkomst worden beoogd".

De regering hechtte ook haar goedkeuring aan de internationale overeenkomst met Andorra voor "samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, toerisme en e-overheid", die op 22 juni in Lissabon was ondertekend.

"Deze overeenkomst heeft tot doel een rechtsgrondslag te creëren die de samenwerking tussen de partijen vergemakkelijkt, overeenkomstig het in beide staten vigerende recht", aldus de verklaring van de ministerraad.


Author
TPN/Lusa