Volgens de OESO zullen forse verhogingen van het minimumloon en wijzigingen in de arbeidswetgeving op de lange termijn leiden tot "inefficiënt hoge arbeidskosten".

Voor de in Parijs gevestigde multilaterale organisatie "is het ook belangrijk te voorkomen dat eerdere arbeidsmarkthervormingen worden teruggedraaid, hetgeen een duurzaam herstel in gevaar zou kunnen brengen".

Deze overwegingen zijn opgenomen in het aan Portugal gewijde deel van de economische prognoses van de OESO, die wijzen op een groei van het bruto binnenlands product (BBP) van respectievelijk 4,8 procent, 5,8 procent en 2,8 procent in 2021, 2022 en 2023.

De organisatie onder leiding van de Australiër Mathias Cormann verwacht "aanzienlijk banenverlies" in sommige sectoren van de Portugese economie, omdat "in andere sectoren de vacatures toenemen, die niet gemakkelijk kunnen worden vervuld door discrepanties tussen banen en kwalificaties".

"Deze herverdeling van banen zou kunnen worden vergemakkelijkt door de openbare diensten voor arbeidsvoorziening en de opleidings- en herscholingsprogramma's te versterken", suggereert de OESO.

De werkgelegenheid zal "slechts langzaam toenemen, aangezien veel banen beschermd zijn door systemen voor het behoud van banen, en bedrijven hebben gereageerd door, althans in het begin, de arbeidstijd te verlengen".

In de prognoses van de OESO is geen rekening gehouden met maatregelen zoals aanpassingen van de IRS en "de verhoging van de salarissen bij de overheid", na de verwerping van het voorstel van de regering voor de staatsbegroting voor 2022.

Het terugdraaien van een deel van de arbeidswetgeving en de verhoging van het minimumloon tot waarden boven die welke door de regering waren voorgesteld (705 euro in 2022) stonden centraal in het debat dat leidde tot de verwerping van de voorgestelde staatsbegroting.


Author
TPN/Lusa