"Portugal is steeds verder verwijderd van het bereiken van de milieudoelstellingen die door de Europese Unie zijn gedefinieerd", geeft de vereniging aan, die cijfers van het Portugese Milieuagentschap aanhaalt volgens welke de drie entiteiten die een vergunning hebben om elektrisch en elektronisch afval te verwerken, in 2019 slechts 52.300 ton hebben ingezameld, ongeveer een derde van het gemiddelde van wat zij in de voorgaande drie jaar hadden verwerkt.

Het stelt ook dat "de beheersentiteiten nieuwe aanbestedingen blijven uitschrijven met duidelijke onregelmatigheden en zonder de naleving van de wetgeving in acht te nemen" in de sector.

De exploitanten hebben "zwaar geïnvesteerd in sorteer-, terugwinnings- en recyclinginstallaties" die nu onderbenut zijn, een situatie die "verergerd wordt door de uitvoer [van afval] naar andere landen".

De AEPSA benadrukt dat Portugal "ernstige sancties en consequenties" riskeert als het de doelstellingen niet haalt en dat dit afval "zeer giftige stoffen" bevat die in het milieu vrijkomen als ze niet worden verwerkt.