"De bezorgdheid is algemeen en heeft juist te maken met deze bezorgdheid over de prijsdynamiek en met wat wij al lang weten over de invloed van de prijzen op het welzijn van de economische subjecten, met name wanneer de prijzen op zeer uitgesproken wijze stijgen".

De gouverneur was van mening dat "spiralen waarin prijzen worden aangewakkerd door loonstijgingen, die op hun beurt op elkaar terugkoppelen, niet wenselijk zijn en uiteraard moeten worden vermeden".

Wat betreft het risico dat de inflatie hoger uitvalt dan geraamd, erkende Mário Centeno dat "dit risico bestaat, en daarom is de balans van de risico's voor de eurozone, in termen van de inflatie die wordt vastgesteld, een opwaarts risico".

De BdP-president zei dat op Europese schaal "dezelfde risico's bestaan" als die welke voor Portugal zijn vastgesteld, "die te maken hebben met het risico van doorberekening van de productiekosten in de eindprijzen".

"Een centrale bank kan nooit anders dan bezorgd zijn over tweede-ronde-effecten op de lonen," zei hij.

"Wij zien deze dynamiek, op dit moment, noch in de eurozone, noch in Portugal gebeuren", zei hij, maar hij versterkte dat "de mogelijke bronnen van mogelijke druk die zou kunnen ontstaan" moeten worden gesignaleerd.

"De ontwikkeling en de dynamiek van het minimumloon kunnen een negatief effect hebben op de inflatie-indicator, en dat is wat wij signaleren", verklaarde de gouverneur van de BdP, verwijzend naar het Economisch Bulletin.

In de tekst wijst de BdP erop dat "eventuele verhogingen van het minimumloon in 2023-24 ook een opwaarts risico voor de inflatie vormen".