"Ongeveer 880 duizend werknemers zullen vanaf vandaag profiteren van de verhoging van het nationaal minimumloon tot 705 euro. Deze verhoging van 40 euro is de grootste verhoging ooit, waarmee de toezegging om 2023 te bereiken met 750 euro aan SMN wordt nagekomen", luidt een bericht dat António Costa op zijn officiële Twitter-account heeft gepubliceerd.

Volgens de algemeen directeur "is het SMN in de afgelopen zes jaar met ongeveer 40% gestegen, terwijl de werkgelegenheid en de economie zijn blijven groeien. De stijging van het SMN is de meest elementaire sociale rechtvaardigheid en is de drijvende kracht achter de algemene verbetering van de lonen", zo gaf hij aan.

In een ander bericht op Twitter wees António Costa ook op de inwerkingtreding van het Statuut van de Culturele Professionals, dat hij beschouwde als een "belangrijke mijlpaal voor de culturele sector in Portugal".

"Voor het eerst beschikken kunstenaars, technici en andere werknemers in de culturele sector over een specifieke regeling voor sociale bescherming en arbeidsrechten", benadrukte de minister-president. Het statuut van de culturele beroepsbeoefenaars, waarin het rechtskader voor zelfstandigen in deze sector is vastgelegd, is op 1 januari in werking getreden, maar sommige van de maatregelen zullen pas in de loop van het jaar worden toegepast.

Wat het minimumloon betreft, is het SMN op 1 januari 2022 gestegen van 665 euro tot 705 euro, een stijging met 40 euro of ongeveer 6%. Het nationale minimumloon werd in 1974 ingevoerd, met een waarde van 3.300 escudos (16,5 euro), en tot het in 2022 705 euro bereikte, kende het stijgingen tussen 31,6%, in 1979, en 2,1%, in 2011.

Volgens een analyse van de CGTP zou het SMN, indien het gelijke tred had gehouden met de productiviteit en de sinds 1974 geregistreerde inflatie, in 2020 een waarde van 1.137 euro hebben bereikt.