Portugal neemt de laatste plaats in op de ranglijst van financiële geletterdheid van de 19 landen van de eurozone in 2020, volgens een grafiek in het artikel "De communicatie van de ECB met het grote publiek", gepubliceerd door de Europese Centrale Bank (ECB).

Volgens de grafiek, met gegevens voor 2020, staan bovenaan de ranglijst de Duitsers, de Nederlanders en de Finnen en onderaan de Portugezen, de Cyprioten en de Italianen.

De grafiek toont het niveau van financiële basiskennis van het grote publiek in elk van de 19 landen van de eurozone. 25% van de Portugezen, 35% van de Cyprioten en bijna 40% van de Italianen gaven een correct antwoord op ten minste drie van de vijf vragen, tegenover 65% van de Duitsers en Nederlanders. De vragen hadden betrekking op onderwerpen als risicospreiding, inflatie, rekenen en samengestelde interest.

Volgens economen van de ECB was de communicatie van de centrale bank traditioneel in de eerste plaats gericht op specialisten, zoals deelnemers aan de financiële markten, maar "hebben zij de laatste tijd meer inspanningen geleverd om een breder niet-gespecialiseerd publiek te bereiken". Zij definiëren het algemene publiek als het niet-gespecialiseerde publiek en representatieve beroepsorganisaties, zoals bedrijfsverenigingen, vakbonden, politieke groeperingen, enz.

De belangstelling van het publiek voor onderwerpen die verband houden met de ECB varieert ook sterk van land tot land, hoewel de voornaamste belangstelling uitgaat naar het monetair beleid. In Italië en Spanje is de belangstelling voor aangelegenheden in verband met het bankentoezicht veel groter dan in landen als Duitsland en Nederland. En de discussie over het mandaat en de verantwoordelijkheid van de ECB wordt meer gevoerd in Duitsland en Frankrijk dan in andere landen.

Televisie (81%) is het belangrijkste kanaal waarlangs het publiek nieuws over de ECB ontvangt, gevolgd door de geschreven pers, internetpers, radio en informatie in de sociale kringen van mensen, zo blijkt uit gegevens van een Knowledge & Attitudes (K&A) in mei 2021. Maar weinig mensen ontvangen nieuws over de ECB via de sociale media.

Het populairste socialemediakanaal is Facebook (14%), gevolgd door Twitter en LinkedIn. ECB-economen benadrukken dat de communicatie van de ECB complexer is dan die van andere centrale banken omdat zij in veel talen moet communiceren. De ECB communiceert in 24 talen met 340 miljoen burgers in 19 landen en moet rekening houden met de verschillende niveaus van financiële geletterdheid tussen de landen van de eurozone.

De ECB is van mening dat de leesbaarheid van de nieuwe "monetaire-beleidsverklaring" van de ECB aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van de vorige "voorlopige verklaring" en dat de infografieken van de monetaire-beleidsverklaring een toegankelijker communicatieniveau introduceren, waardoor zij het publiek in het algemeen beter kan bereiken.