De tijdelijke korting op de brandstofaccijns (ISP) zou op 31 januari aflopen, maar volgens ECO heeft de regering besloten de geldigheidsduur te verlengen. Het besluit tot verlenging van het betrokken decreet is genomen door het Ministerie van Financiën en zou binnenkort in het Diário da República moeten worden bekendgemaakt, zodat deze in oktober ingevoerde tijdelijke verlaging ook na januari kan blijven gelden.

"In de analyse van de regering blijven de veronderstellingen die tot de goedkeuring van deze maatregel hebben geleid, overeind, zodat de maatregel ook na 31 januari van kracht moet blijven", onthulde de staatssecretaris voor belastingzaken, António Mendonça Mendes, in een interview met ECO.

Het gaat om ordonnantie nr. 208-A/2021, waarbij een korting van twee cent per liter werd verleend voor benzine en van één cent per liter voor diesel. In dat besluit stelde de regering deze korting in "om ervoor te zorgen dat de extra BTW-inkomsten als gevolg van de stijging van de brandstofprijzen volledig aan de consument worden teruggegeven door een evenredige verlaging van de eenheidstarieven van het ISP".

In de verordening werd echter bepaald dat de toepassing van de korting op 31 januari afliep, waarbij werd gewezen op aanpassingen naar gelang van de ontwikkeling van de olieprijzen op de internationale markten. "Onverminderd het feit dat op het niveau van de futuresmarkten voor olieprijzen een daling van de grondstofprijzen op korte en middellange termijn kan worden voorspeld, zal de nu genomen maatregel het voorwerp uitmaken van een permanente monitoring zodat hij wordt aangepast naar gelang van de ontwikkeling van de markt", aldus de regering.

Aangezien de brandstofprijzen voor de consument niet noemenswaardig zijn gedaald - in januari zijn ze zelfs gestegen - heeft de PS Executive besloten deze tijdelijke korting, die wordt gecumuleerd met de rechtstreekse subsidie aan de burgers via de AutoVoucher (van kracht tot maart), te handhaven.

Volgens de boekhouding van de regering zou 63 miljoen euro worden terugbetaald aan de consumenten, waarbij de extra BTW-inkomsten worden teruggegeven in de vorm van een korting bij de ISP.