"CTT benadrukt dat het altijd alert is op marktkansen en heeft blijken van belangstelling ontvangen met het oog op een mogelijke verwerving van een gekwalificeerd minderheidsbelang in het kapitaal van Banco CTT", aldus de onderneming in een verklaring die aan de Commissie voor het effecten- en beurswezen (CMVM) is toegezonden.

Volgens de verklaring "hebben de partijen in dit verband contacten ontwikkeld, die zich echter nog in een voorbereidend stadium bevinden".

"CTT zal de toezichthouders en de markt op de hoogte houden van elke relevante ontwikkeling, die op dit moment voorbarig lijkt", zo luidt de conclusie.

Het Mozambikaanse dagblad Económico meldde dat er onderhandeld wordt over een minderheidsinvesteerder om een belang in Banco CTT te nemen, waarbij vermeld werd dat het postbedrijf een belang van maximaal 30 procent zal overdragen en dat een van de geïnteresseerde partijen Una Seguros is, dat gecontroleerd wordt door een Chinese groep.

Volgens de krant zal de operatie worden uitgevoerd via een kapitaalverhoging bij de Banco CTT, waarop zal worden ingetekend door de nieuwe minderheidsaandeelhouder, waardoor het belang van CTT verwatert.