Voor deze berekening bedroeg het aantal in aanmerking genomen banktaxaties ongeveer 30.000, 14,8 procent meer dan in dezelfde periode van 2020, aldus het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE).

Voor het jaar 2021 als geheel bedroeg de mediane waarde van een banktaxatie (uitgevoerd als onderdeel van kredietaanvragen om een huis te kopen) 1.231 euro/m2, een stijging van 9 procent ten opzichte van 2020.

Wat december betreft, werd volgens het INE de grootste stijging van de mediane waarde van de banktaxatie ten opzichte van november opgetekend in de autonome regio van de Azoren (2,6 procent tot 977 euro), terwijl de autonome regio van Madeira de grootste daling liet zien (-1,2 procent tot 1.271 euro).

Vergeleken met dezelfde maand van 2020 was de grootste stijging te zien in de Algarve (12,9 procent tot 1.731 euro) en de kleinste in de Azoren (3,4 procent tot 977 euro).

Ook in december bedroeg de mediane taxatiewaarde van flats 1.419 euro/m2, een stijging met 12,1 procent ten opzichte van december 2020 en met 1,3 procent ten opzichte van de voorgaande maand.

De hoogste waarde van flats werd waargenomen in de Algarve (1.720 euro/m2) en de laagste in de Alentejo (911 euro/m2).

De Algarve was ook de regio waar de mediane waarde van flats het sterkst steeg ten opzichte van een jaar eerder (12,8 procent), terwijl de Alentejo de kleinste stijging liet optekenen (5,4 procent).

In vergelijking met de voorgaande maand was de stijging het grootst op de Azoren (5,9 procent) en was er alleen een daling op Madeira (-0,8 procent).

Wat woningen betreft, bedroeg de mediaanwaarde van de banktaxatie in december 1.030 euro/ m², een stijging met 7,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar en een daling met 0,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De hoogste waarden werden genoteerd in de Algarve (1.753 euro/m2) en in het grootstedelijk gebied Lissabon (1.722 euro/m2), terwijl de Alentejo de laagste waarde registreerde (829 euro/m2).

De Algarve liet de grootste jaar-op-jaar groei zien (13,5 procent) en de laagste deed zich voor op de Azoren (2,5 procent).

In vergelijking met de voorgaande maand kende Lissabon de sterkste stijging (1,7 procent) en de Alentejo de scherpste daling (-1,3 procent).

Volgens de Median Bank Valuation Index lagen in december 2021 de taxatiewaarden in de Algarve, het grootstedelijk gebied Lissabon en de Alentejo Litoral boven de mediaan van het land (respectievelijk 35 procent, 32 procent en 3 procent).

De regio Beiras en Serra da Estrela was de regio met de laagste waarde in verhouding tot de mediaan van het land (-48 procent).