In een aan de media gerichte nota herinnert het kabinet van de minister-president eraan dat de voorgedragen minister-president pas vanaf dat moment het voorstel voor de benoeming van de overige leden van de regering aan de president van de republiek zal voorleggen.

In de verklaring werd ook gezegd dat alle berichten over de voornemens van de premier die niet voortvloeien uit verklaringen van de premier zelf of uit een nota van zijn kabinet "pure speculatie" zijn.

De PS heeft bij de parlementsverkiezingen van zondag een absolute meerderheid behaald en een voorsprong van meer dan 13 procentpunten op de PSD, in een verkiezing die Chega tot de derde politieke kracht in het parlement heeft gemaakt.

Met 41,7% van de stemmen en 117 afgevaardigden in het parlement, terwijl de vier mandaten van emigratiekringen nog moeten worden toegewezen, behaalde António Costa de tweede absolute meerderheid in de geschiedenis van de Socialistische Partij, na José Sócrates in 2005.

De onthouding op nationaal grondgebied daalde tot 42,04%, na in 2019 45,5% te hebben bereikt.