In een toespraak tot Lusa verklaarde Victor Costa, voorzitter van de regionale dienst voor toerisme van de regio Lissabon, dat de maatregel die de toegang van vliegtuigpassagiers tot Portugal vergemakkelijkt en die op 7 februari van kracht is geworden, "heel belangrijk is" en "zal bijdragen tot het aanbreken van een fase van herstel van het toerisme", maar hij merkte op dat er, na twee jaar "van een zeer zware pandemie", nog "een lange en moeilijke fase" moet worden doorgemaakt.

"Wij zijn van mening dat deze maatregel zeer positief is. In feite hebben we in deze periode van twee jaar gemerkt dat telkens wanneer de restrictieve maatregelen worden opgeheven, er een positieve reactie van de vraag komt", onderstreepte hij.

Victor Costa verklaarde dat Lissabon een aantrekkelijke bestemming blijft, waar de meeste toeristen voor hun vrije tijd komen, zodat verwacht wordt dat dit segment zich vanaf maart zal herstellen, wat in overeenstemming is met de verwachtingen die reeds door de hoteliers zijn bekendgemaakt.

Er is echter nog een ander marktsegment dat ook belangrijk is in de regio en dat "meer voorspelbaarheid en meer tijd nodig heeft om te reageren", namelijk de organisatie van congressen en professionele bijeenkomsten, die "meer tijd nodig zal hebben om te herstellen".

"Daarom is onze positie eigenlijk optimistisch, hoewel dit ons de problemen niet kan doen vergeten, namelijk hoe bedrijven uit deze crisis zullen komen, die een grote crisis is. Er zijn maatregelen die worden genomen en andere die zijn genomen om te helpen, maar nu komen we in een fase waarin de concrete realiteit van het bedrijfsleven zal worden gezien, die het al dan niet overleven van veel bedrijven kan dicteren, en daarom is dit een moeilijke fase", zei hij.