Dit is een van de conclusies van de meest recente studie van het Observatório da Sociedade Portuguesa, van de Katholieke Universiteit van Lissabon, waarin onder meer het geluks- en tevredenheidsniveau van de Portugezen aan de orde kwam.

Na bijna twee jaar midden in een pandemie te hebben geleefd, gaf de grote meerderheid van de duizend respondenten tussen 29 november en 9 december te kennen zich gelukkig of zeer gelukkig (80%) en ook tevreden of zeer tevreden (79,1%) met het leven te voelen.

In vergelijking met het begin van de pandemie, in maart 2020, is het percentage gelukkige mensen met negen procentpunten gestegen.

Wat de tevredenheid met hun leven betreft, is het verschil even significant: het percentage ontevreden respondenten is gedaald van 15,9% tot 8,1%.

"Er is een duidelijk herstel, gezien de eerste gevolgen van de pandemie, en er is zelfs sprake van het inhalen van de waarden van voor de pandemie", onderstreept het verslag.