Volgens een rapport van ECO was alleen in het noorden en midden van Portugal de daling minder dan het gemiddelde in de Europese Unie, terwijl de Algarve de zwaarst getroffen regio was, met een daling van 15,6% door de gevolgen van de pandemie volgens de gegevens van Eurostat.

Hoewel in de regio al enig herstel merkbaar is, "zal het nog een paar jaar duren voordat de toeristische activiteit is hersteld", zei de burgemeester van Faro, Rogério Bacalhau, tegen ECO.

De bruto toegevoegde waarde (BrTW) is in 2020 in de EU met 5,9 procent gedaald ten opzichte van 2019. Deze indicator daalde in alle regio's van het EU-blok, behalve in vier: de drie Ierse regio's en Mayotte, een overzeese regio van Frankrijk, aldus het Europees Bureau voor de Statistiek.

In Portugal was de daling verschillend naar gelang van de regio. De grootste daling deed zich voor in de Algarve, gevolgd door Madeira (13,4 procent), beide plaatsen waarvan de economie sterk afhankelijk is van het toerisme. "Aangezien de Algarve een regio is waar het toerisme de belangrijkste activiteit is, had de pandemie een veel grotere impact dan i de andere regio's, aangezien de productie drastisch daalde", aldus Rogério Bacalhau.

De burgemeester van Faro wijst erop dat "het herstel heel moeilijk was", namelijk omdat de mensen "bang" bleven voor Covid-19, en het is ook vermeldenswaard dat "er enige steun van de staat was, maar duidelijk onvoldoende om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden die de ondernemers ondervonden".

Wat de toekomst betreft, zal het herstel "sterk afhangen van wat er in andere Europese landen, de belangrijkste bronnen van toeristen, gebeurt". Toch "zullen we dit jaar niet terugkeren naar de niveaus van 2018 of 2019" omdat Covid-19 "onder ons blijft", onderstreept de burgemeester. Hierdoor "zal het een paar jaar duren voordat de toeristische activiteit zich herstelt", zei hij.

Wat de overige regio's van het land betreft, bedroeg de daling in het grootstedelijk gebied van Lissabon 8,3 procent, op de Azoren 8 procent en in de Alentejo 7,1 procent. In het noorden van Portugal bedroeg de daling van de regionale bruto toegevoegde waarde in 2020 5,7 procent en in het centrum slechts 4,7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.