Hier zullen we het hebben over het visum D7, dat een langdurige verblijfsstatus in Portugal verschaft aan gepensioneerden en niet-EU-burgers, die van plan zijn zich in Portugal te vestigen en aan degenen die een redelijk en regelmatig passief inkomen hebben.

Enkele voordelen van dit type VISA zijn: het recht om in Portugal te wonen, werken, studeren of een bedrijf op te zetten; gezinshereniging; genieten van een gekwalificeerd en toegankelijk gezondheidszorgsysteem.

Belangrijkste vereisten

De belangrijkste vereisten voor een succesvolle aanvraag zijn: een vreemdeling moet voor binnenkomst, verblijf of vestiging op Portugees grondgebied beschikken over middelen van bestaan, om te kunnen aantonen dat hij stabiele en regelmatige inkomsten heeft die toereikend zijn voor de basisbehoeften van de vreemdeling en, in voorkomend geval, zijn gezin, namelijk voor levensonderhoud, huisvesting, gezondheidszorg en hygiëne; in het geval van een gepensioneerde vreemdeling, door middel van officiële documenten waaruit de respectieve inkomsten blijken, alsmede de garantie van ontvangst ervan of de beschikbaarheid van andere inkomsten op het nationale grondgebied; en in het geval van vreemdelingen die leven van inkomsten uit vermogen, intellectuele eigendom of financiële toepassingen, door middel van een officieel document waaruit de financiële investeringen blijken, alsmede het bedrag van die inkomsten en de beschikbaarheid ervan in Portugal.

De hoofdaanvrager van een visum mag familieleden ten laste in zijn aanvraag opnemen: een echtgeno(o)t(e), een minderjarig of gehandicapt kind, alleenstaande kinderen ouder dan 18 jaar die aan een onderwijsinstelling in Portugal studeren; ten laste komende ouders van de hoofdaanvrager of zijn echtgeno(o)t(e).

Zodra een aanvraag is goedgekeurd, krijgen aanvragers een Portugese verblijfskaart die twee jaar geldig is. Om het verblijf te handhaven moet de kaart aan het eind van het tweede jaar worden vernieuwd, waarna een verblijfskaart voor drie jaar wordt afgegeven. Na vijf jaar verblijf kan de kandidaat een permanente verblijfsvergunning aanvragen of ook de Portugese nationaliteit aanvragen, mits hij aan alle vereisten voldoet, waaronder voldoende kennis van de Portugese taal en het bewijs van afwezigheid van veroordeling, door het overleggen van een strafblad door de bevoegde Portugese diensten en de bevoegde diensten van het geboorteland en de landen waar hij heeft gewoond, op voorwaarde dat hij daar heeft gewoond nadat hij de leeftijd voor strafrechtelijke verantwoordelijkheid had bereikt.

Minimum verblijf

De kandidaat moet ten minste zes opeenvolgende maanden of acht niet-opeenvolgende maanden in Portugal verblijven.

Zodra de kandidaat een Portugees ingezetene is, zal hij moeten voldoen aan de belastingverplichtingen en belastingaangiften in Portugal moeten indienen, aangezien het niet tijdig indienen daarvan zal leiden tot het betalen van boetes tussen 150 euro en 3 750 euro, die met rente kunnen worden verhoogd.

Mocht u in deze zaak problemen of moeilijkheden ondervinden, dan raden wij u aan de diensten en het advies van een advocaat in te roepen die u door het hele proces zal loodsen.