Volgens een rapport van ECO daalde de gemiddelde prijs van een vat Brent met 17 cent per liter voor diesel en met 13 cent per liter voor benzine. Aan deze waarde zouden nog enkele centen (respectievelijk 2,6 en 2 cent) worden toegevoegd die betrekking hebben op de belasting op aardolieprodukten (ISP), omdat de nieuwe berekeningswijze die door de Executieve in het leven is geroepen, bepaalde dat deze belasting zou variëren naar gelang van de ontwikkeling van de BTW-inkomsten. Welnu, als de brandstofprijzen dalen, dan zou de ISP moeten stijgen. Maar rekening houdend met de "onzekere omstandigheden met betrekking tot de ontwikkeling van de conjunctuur en de verwachting van gecoördineerde reacties op Europees niveau", heeft de regering ervoor gekozen de ISP deze week niet aan te passen, maar in plaats daarvan "de tijdelijke korting" te handhaven.