In een verklaring die vandaag werd vrijgegeven, onthulde PACT dat deze stappen deel uitmaken van het "actieplan" dat het aan het ontwikkelen is "om te reageren op de humanitaire crisis in Oekraïne" als gevolg van de oorlog.

"Wij zijn vanaf het begin solidair met Oekraïne en staan in direct contact met de Oekraïense gemeenschap in Évora" om te "begrijpen hoe wij van nut kunnen zijn in een tijd waarin juist de meest onschuldigen lijden", zei de uitvoerend voorzitter van PACT, Soumodip Sarkar, vandaag.
Het Wetenschaps- en Technologiepark van Alentejo zal op de 8e een solidariteitsdiner organiseren, waarvan de opbrengst "zal worden gebruikt voor de aankoop van medicijnen en eerstehulpmateriaal dat naar Oekraïne zal gaan".


Tot de "concrete maatregelen" die zijn vastgesteld om "de verschillende tekorten" als gevolg van het gewapende conflict te helpen minimaliseren, behoort ook "het creëren van banen, bij voorkeur op het gebied van informatietechnologie [IT]".
De organisatie biedt ook "twee gratis co-work ruimtes voor een jaar" in haar coworking space voor Oekraïense vluchtelingen.
Deze maatregelen "zullen worden afgestemd met de bevoegde autoriteiten, namelijk via het platform Portugal voor Oekraïne, dat door de regering is opgericht", voegde Soumodip Sarkar hieraan toe.


Er zullen ook "mentorsessies worden georganiseerd voor uit Oekraïne ontheemde ondernemers die hun project in Portugal willen ontwikkelen, met speciale aandacht voor de regio Alentejo".


"Dagelijks bieden wij dit soort steun al aan ondernemers die naar ons toe komen omdat zij willen profiteren van ons ecosysteem", zowel "om meer te weten te komen over financieringsmogelijkheden", als "om contacten te vergemakkelijken", benadrukte Soumodip Sarkar.
Daarom "is het volkomen logisch om dit aanbod te benadrukken voor deze gevluchte ondernemers, die in een fragiele situatie aankomen en die misschien meer hulp nodig hebben om hun bedrijf in Portugal voort te zetten", benadrukte hij.


Dit zijn "slechts enkele stappen in een plan dat zal evolueren naarmate meer behoeften worden geïdentificeerd" waarvoor "de mogelijkheid bestaat om deel uit te maken van de oplossing", voegde dezelfde ambtenaar eraan toe.
PACT herinnerde er ook aan dat het, in de context van de aanhoudende humanitaire crisis in Oekraïne, al een inzameling in zijn faciliteiten heeft bevorderd, waardoor "ongeveer 500 kilo essentiële goederen, die al naar Oekraïne zijn verzonden", kon worden ingezameld.
Op 24 februari lanceerde Rusland een militair offensief in Oekraïne waarbij minstens 1.232 burgers omkwamen, waaronder 112 kinderen, en 1.935 gewond raakten, waaronder 149 kinderen, volgens de laatste gegevens van de VN, die waarschuwt dat het werkelijke aantal burgerslachtoffers waarschijnlijk veel hoger ligt.
De oorlog heeft de vlucht veroorzaakt van meer dan 10 miljoen mensen, waaronder meer dan 4 miljoen vluchtelingen in de buurlanden en bijna 6,5 miljoen binnenlandse ontheemden.


De VN schat dat ongeveer 13 miljoen mensen in Oekraïne humanitaire hulp nodig hebben.
De Russische invasie werd veroordeeld door de internationale gemeenschap in het algemeen, die reageerde door wapens naar Oekraïne te sturen en de economische en politieke sancties tegen Moskou aan te scherpen.