Volgens een door de ambassade vrijgegeven verklaring noemde de diplomaat ook belemmeringen in verband met belastingen, "stabiel beleid" en het beginsel van gelijke behandeling van buitenlandse producten en diensten.

De diplomaat sprak tijdens een ontmoeting met de nieuwe staatssecretaris voor Internationalisering, Bernardo Ivo Cruz, die beloofde "de aan de orde gestelde kwesties zorgvuldig te bestuderen". Bernardo Cruz vroeg om "meer steun" uit China voor Portugese bedrijven die de Chinese markt willen verkennen en om "betere voorwaarden" voor hun groei.

De staatssecretaris verdedigde ook wijzigingen om het Fonds voor samenwerking en ontwikkeling tussen China en de Portugeestalige landen "doeltreffender" te maken. Het gaat om een samenwerkingsfonds ter waarde van bijna een miljard euro dat is opgericht door de China Development Bank en het Macau Industrial and Commercial Development Fund.

Volgens het Forum voor economische en commerciële samenwerking tussen China en de Portugeestalige landen (Forum de Macau) heeft het fonds, dat bijna tien jaar bestaat, een totale investering van meer dan vier miljard dollar (3,7 miljard euro) van Chinese bedrijven in de Portugeestalige landen ondersteund.

Ondanks de impact van de Covid-19 pandemie groeide de bilaterale handel tussen beide landen met meer dan twee miljard dollar (1,86 miljard euro) ten opzichte van 2019, zei Zhao Bentang. De gecumuleerde Chinese investeringen in Portugal bereikten 10,6 miljard euro, terwijl de Portugese investeringen in China meer dan 40 miljoen euro bedroegen, voegde de ambassadeur eraan toe.

De diplomaat riep op tot het ondertekenen van bilaterale overeenkomsten om investeringen op gebieden als de digitale economie en "groene" ontwikkeling te vergemakkelijken, evenals gezamenlijke investeringen in andere landen.