"We kunnen te maken krijgen met een gecompliceerde situatie, omdat de zomermaanden ook de periode zijn waarin de belangrijkste economische activiteiten in de Algarve, landbouw en toerisme, hun hoogste consumptie hebben", aldus Pedro Valadas Monteiro.

Droogte houdt aan

Volgens de ambtenaar heeft de regen die in maart en april in de regio is gevallen "de vooruitzichten verbeterd", maar "het probleem niet opgelost" van het gebrek aan water in de Algarve, want hoewel er geen enkel deel van de regio meer in extreme droogte verkeert, blijft de droogte aanhouden.

"We bevinden ons nog steeds in een droogteperiode en de kritieke periode in termen van waterverbruik nadert, die ook samenvalt met de periode waarin geen neerslag meer zal vallen", merkte hij op, waarbij hij benadrukte dat boeren proberen zoveel mogelijk water te besparen.

Volgens de regionale directeur van Landbouw was maart weliswaar een zeer regenachtige maand, maar loste dit het probleem van de droogte niet op omdat de waterreserves "zeer laag waren", zowel op het niveau van de stuwdammen als het bestaande water in de bodem.

"De dramatische situatie waarin [de boeren] vandaag leven, is wanneer het moment komt dat de waterbehoeften van de gewassen toenemen en de kunstmatige aanvoer van water moet gebeuren, via irrigatie. Als er geen water beschikbaar is, hoe moeten deze gewassen dan geïrrigeerd worden?", zei hij.