De Europese Commissie heeft voorgesteld om tegen 2025 in de hele Europese Unie (EU) een databank voor toegang tot de medische voorgeschiedenis op te richten, die bijvoorbeeld het toezicht op en de behandeling van Portugese patiënten buiten het land vergemakkelijkt.

"Vandaag stellen wij een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens voor, een initiatief dat ons dichter brengt bij het laten werken van gezondheidsgegevens voor patiënten, mensen en innovatie. Ons doel is om in 2025 operationeel te zijn", kondigde Europees commissaris voor bescherming Stella Kyriakides aan.

De Europese commissaris voor Gezondheid benadrukte dat "er voor het eerst een gemeenschappelijke EU-dataruimte zal zijn die alle lidstaten met elkaar verbindt, ten voordele van alle burgers" en gaf als voorbeeld dat "als iemand die in Portugal woont in Parijs ziek wordt, een plaatselijke arts in het Frans toegang zal hebben tot uw medische voorgeschiedenis en het juiste geneesmiddel zal kunnen voorschrijven".

Onnodige tests

"Het is niet nodig onnodige medische tests te herhalen, deze kunnen in de hele EU digitaal worden uitgewisseld", benadrukte zij.

Volgens gegevens van de commissie wordt van de 14 miljard euro die jaarlijks aan medische onderzoeken wordt besteed, ongeveer 10% besteed aan procedures die onnodig worden uitgevoerd, waarbij vaak wordt herhaald wat al op andere plaatsen is gedaan.

Het zijn de onnodige of dubbele procedures die de communautaire uitvoerende macht wil vermijden, aldus Stella Kyriakides: "Door gezondheidsgegevens te delen tussen ziekenhuizen en tussen artsen in alle lidstaten kunnen we ook veel geld besparen, zowel voor overheden als voor particulieren" . Geschat wordt dat over 10 jaar 5,5 miljard euro kan worden bespaard door een betere toegang tot en uitwisseling van gezondheidsgegevens.

Veiligheid

De functionaris garandeerde ook dat er een "grote bescherming van de privacy en de veiligheid" zal zijn, namelijk rekening houdend met de Europese regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. "De Europese ruimte voor gezondheidsgegevens zal de burgers volledige controle over hun gegevens geven, [aangezien] zij in staat zullen zijn informatie toe te voegen, fouten te corrigeren, de toegang te beperken en te achterhalen welke gezondheidswerkers toegang tot hun gegevens hebben gehad," aldus Stella Kyriakides.

Het initiatief maakt deel uit van het programma van de Europese Gezondheidsunie, met een gemeenschappelijk EU-kader voor gezondheid.