"We weten allemaal dat, ongeacht het advies dat de Commissie zal uitbrengen en dat de Raad in juni op waarde zal schatten, het toetredingsproces altijd zeer lang, zeer moeilijk en zeer veeleisend zal zijn", aldus António Costa.

Op de dag dat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, haar advies over de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU voor juni bekendmaakte, wees António Costa erop dat dit "zeker zeer lang zal duren".

"Ik wil niet zo pessimistisch zijn als de [Franse] president Macron, die in decennia sprak", zei de regeringsleider, hoewel hij eraan herinnerde dat het toetredingsproces van Portugal "negen jaar in beslag nam".

Voor António Costa kan "toetreding tot de EU niet het enige antwoord zijn voor de organisatie van Europa, noch kan het het enige antwoord zijn in noodsituaties zoals we die vandaag in Oekraïne zien".