De Portugese autoriteiten zijn van mening dat enkele gevallen van monkeypox in verband kunnen worden gebracht met feesten die in april en mei op de Canarische Eilanden hebben plaatsgevonden, aldus CNN Portugal.

Volgens het verslag was er een geval van een man die op 20 april bij de gezondheidsdiensten verscheen met huidletsels, maar omdat er op dat moment nog geen kennis was van de circulatie van dit virus in Europa, werd het geval niet geëvalueerd bij het Nationaal Gezondheidsinstituut Dr. Ricardo Jorge, de instantie die de analyses uitvoert die het mogelijk maken om zeker te zijn van het virale agens in kwestie. De patiënt is destijds verschillende malen getest op seksueel overdraagbare aandoeningen - en alle tests waren negatief.

De nationale gezondheidsautoriteiten zijn echter van mening dat dit geval wellicht het eerste, of een van de eerste gevallen van monkeypox in Portugal is geweest.

In het medisch rapport komen de beschrijvingen van de laesies en alle andere symptomen overeen met die waarvan nu bekend is dat zij door het monkeypoxvirus worden veroorzaakt. Toen hij naar de medische dienst ging, zei deze man dat hij was teruggekeerd van een reis naar de Canarische eilanden, waar hij had deelgenomen aan enkele feesten. Dit kan betekenen dat de ziekte reeds half april in Portugal aanwezig was.

Intussen zijn er andere berichten die de overdracht van de ziekte in verband brengen met andere feesten op de Canarische Eilanden, namelijk Pride Maspolamas, een evenement dat werd bijgewoond door 80.000 mensen en dat plaatsvond tussen 5 en 15 mei.