In het verslag van het Kinderfonds van de Verenigde Naties staat Portugal van de 39 landen op de 25e plaats wat betreft de milieuomstandigheden voor kinderen in het bijzonder.

In het verslag wordt erop gewezen dat ongeveer 8% van de Portugese kinderen in een woning woont die met ernstige problemen te kampen heeft; ongeveer 35% van de arme gezinnen met kinderen heeft in Portugal moeite om hun woning warm te houden, terwijl 25% van de gezinnen te kampen heeft met geluidsoverlast en lawaaihinder.