Het gebrek aan badmeesters dwingt 22 strandconcessies in het zuiden van het land gesloten te blijven, waardoor het risico op verdrinking toeneemt, waarschuwde de Portugese Federatie van badmeesters (FEPONS).

In een verklaring gaf de FEPONS aan dat in het Zuiden, waar het badseizoen op de meeste stranden reeds is begonnen, "gemiddeld 45% van de badmeesters moet worden ingehuurd", terwijl in het Noorden het gemiddelde 52% bedraagt en in het Centrum 44%, en in deze gebieden zijn de meeste stranden "nog niet in het badseizoen".

Volgens FEPONS zijn er in het zuiden van het land 22 strandconcessies die, "hoewel reeds in het badseizoen, gedwongen waren gesloten te blijven wegens het gebrek aan badmeesters, hetgeen het risico op verdrinking verhoogt", luidt de nota.

Volgens de federatie heeft de staat tot nu toe "nooit wettelijke stimuleringsmaatregelen voor het beroep van strandwachter vastgesteld", hoewel de wet daarin wel voorziet, "waardoor de belangstelling voor het beroep zou toenemen, met name onder studenten, die de overgrote meerderheid van de beroepsbeoefenaars vormen".