De minister van Binnenlandse Zaken heeft verklaard: "De regering zal de alarmtoestand activeren om alle acties die de bevolking in gevaar kunnen brengen te beperken en alle voorwaarden te scheppen die het mogelijk maken de nodige en onontbeerlijke middelen te mobiliseren voor de inspanning die de komende dagen vereist zal zijn".

De minister zei dat er de komende dagen sprake zal zijn van een zeer ernstig meteorologisch klimaat, waarin de luchtvochtigheid zeer laag zal zijn en de temperaturen zeer hoog zullen zijn, met een zeer droge vegetatie.