Volgens een rapport van Público was Braziliaans zijn al de factor die de meeste klachten motiveerde in 2020 (96) en hetzelfde gebeurde in 2021 (109). In 2017, het jaar waarin de CICDR begon te rapporteren, zijn er slechts 18 klachten van Brazilianen.

Volgens de klachten is de belangrijkste reden "nationaliteit", gevolgd door "huidskleur" en vervolgens "ras en etnische afstamming". Uit de gegevens blijkt ook dat vrouwen de meeste kans hebben (45,9%) om een klacht in te dienen. Andere gronden voor discriminatie zijn "zigeunerachtergrond" en "zwarte huidskleur".

Pedro Neto, uitvoerend directeur van Amnesty International Portugal, wijst erop dat de ontwikkeling van het aantal klachten hand in hand gaat met de groei van de Braziliaanse gemeenschap in Portugal. "Er moet rekening mee worden gehouden dat de Braziliaanse gemeenschap de grootste is in Portugal [vertegenwoordigt 29,3% van het totale aantal buitenlandse ingezetenen], een statistiek die ook bijdraagt aan de toename van het aantal klachten", wijst hij erop.

Onder de gebieden met de meeste klachten over discriminatie, staat de handel bovenaan met 15% van de deelnames.

Van de reeks klachten die het CICDR in 2021 heeft ontvangen, hebben er 85 aanleiding gegeven tot 73 administratieve inbreuken, wat overeenkomt met 17,9% van het totale aantal ontvangen meldingen. Er zijn nog geen beslissingen over deze zaken genomen.