De overheidsuitgaven voor bosbrandbeschermingsdiensten in de Europese Unie vertegenwoordigden in 2020 0,5% van de totale uitgaven, of 32,9 miljard euro. Dit is een stijging van 6,4% ten opzichte van 2019, toen de uitgaven ongeveer 30,9 miljard euro bedroegen. Wat de lidstaten betreft, behoort Portugal tot de landen van het blok die dat jaar het minst hebben uitgegeven aan brandbeveiliging.

Volgens gegevens van Eurostat ligt het Portugese percentage in de lijn van dat van België, Malta, Oostenrijk, Zwitserland en Slovenië. Denemarken en IJsland waren de lidstaten die het minste uitgaven, respectievelijk ongeveer 0,1% en 0,2%. Roemenië was het land in het blok dat in 2020 met ongeveer 0,8% het meest investeerde in brandbeveiliging.