In een verduidelijking die aan Lusa is gestuurd, stelt de PGR dat voorlopige gegevens aangeven dat er ongeveer 3.300 onderzoeken zijn ingesteld en dat "het aantal beschuldigingen tot nu toe in de orde van grootte van zes/zeven dozijn zal liggen".

De PGR benadrukt echter dat deze statistiek nog niet geconsolideerd is en geen rekening houdt met de maanden juli en augustus, waarin het aantal branden in het land aanzienlijk is toegenomen, een situatie die tot uiting kan komen in verdere onderzoeken van het OM in de tweede helft van dit jaar.

Het register van ingeleide zaken ligt vooralsnog in de lijn van de voorgaande jaren. Volgens de verstrekte gegevens werden in 2021 7.025 onderzoeken geopend naar het misdrijf brandstichting - opzettelijk of door nalatigheid - en werd in 169 onderzoeken aangifte gedaan.

In 2020 opende de PGR 6.967 onderzoeken naar dit misdrijf en werden in 257 onderzoeken tenlasteleggingen ingediend. Wat 2019 betreft, lieten de gegevens van de MP 6.980 onderzoeken en 157 tenlasteleggingen zien.