Volgens gegevens van de belasting- en douaneautoriteit (AT) overschrijden van het totaal van de dit jaar afgegeven verrekeningen (voor IMI voor 2021) in totaal 679.435 het bedrag van 500 euro.

Volgens de wettelijke regels die de IMI omkaderen, wordt een belastingbedrag van meer dan 500 euro voor een eigenaar automatisch verdeeld in drie termijnen van hetzelfde bedrag, waarvan de tweede in de loop van de maand augustus wordt betaald.

De betaling van de gemeentelijke onroerende voorheffing (IMI) is in mei begonnen met de uitgifte van 4.009.718 vereffeningsbiljetten, waarvan er 895.969 een waarde van minder dan 100 euro hadden, zodat één enkel vereffeningsbiljet werd gegenereerd.

Voor de rest is de betaling verdeeld in twee of drie termijnen, te betalen in mei en november of mei, augustus en november, indien de waarde tussen respectievelijk 100 en 500 euro ligt of meer dan 500 euro bedraagt.

Buiten deze fasering vallen de eigenaars die in mei opteren voor volledige betaling van de belasting.