Ondanks enkele ontbrekende stukken vertelde Paulo Botelho, van Engobe - Archeologie en Cultureel Erfgoed, Lda, aan Barlavento dat de oven de eerste is die in Faro is opgedoken, daterend uit de 16e eeuw, en dat hij goed geconserveerd is aangetroffen.

Voordat de oven werd gevonden, werden ook "bewijzen" van aardewerkactiviteit in de regio gevonden, namelijk as, waaruit blijkt dat er mogelijk meer ovens zijn. Archeoloog Fernando Santos wijst er tegenover Barlavento op dat Faro misschien niet altijd een stad is geweest waar het aardewerk meer prominent aanwezig was, in vergelijking met de steden Lagoa, Silves en Tavira.

Fernando Santos voegt er ook aan toe dat de structuren weinig duurzaamheid hadden en dat ze na verloop van tijd instabiel konden worden. In deze gevallen zou de oplossing zijn om de oven te sluiten of opnieuw te bouwen, hetgeen duidelijk is in sommige delen van de gevonden oven.

Er werden geen intacte keramische stukken gevonden, alleen stukken die het resultaat zouden kunnen zijn geweest van de laatste partij, die in het begin van de 17e eeuw zou kunnen zijn geproduceerd. Fernando Santos meent dat Faro producten produceerde als "keukengerei", zoals potten en kaarsen voor verlichting.

Begin juli was al een deel van de structuur ontdekt, waarna met steun van Paulo Botelho het onderzoeksgebied werd uitgebreid, zodat de archeologen meer vrijheid kregen om artefacten te vinden. Tijdens de opgraving van de oven werden ook sporen van Romeinse werken gevonden, aldus het weekblad Barlavento.