De vakbond voor lichamelijke opvoeding SNEP waarschuwde dat de sluiting van zwembaden tijdens de coronaviruscrisis betekende dat er in 2020 en 2021 al "een generatie van 800.000 scholieren niet in staat was om te leren zwemmen".