In een verklaring stelt de PAN partij dat de beslissing van de administratieve en fiscale rechtbank van Loulé, in het district Faro, "de onmiddellijke kennisgeving van alle partijen impliceert, om over te gaan tot de onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden op het terrein", geïdentificeerd als een wetland.

"Met ontroering ontvingen wij de kennisgeving van de goedkeuring door de rechtbank van het verzoek om een gerechtelijk bevel", zei Inês de Sousa Real, een woordvoerster van PAN, geciteerd in de nota.

Sousa Real voegt eraan toe dat zij "met diepe droefheid" de geleidelijke vernietiging heeft waargenomen van het gebied dat dient als toevluchtsoord voor honderden vogels, waarvan vele met een beschermde status onder de Habitatrichtlijn "zonder dat de gemeente [Lagoa] of de andere overheidsinstanties zich hebben gemobiliseerd om te stoppen" wat zij beschouwt als "een milieudelict".

Volgens de partij zijn er ook "soorten in een kwetsbare situatie, zoals de als bedreigd geclassificeerde gestreepte schildpad en de Turkse gekko, die levend worden begraven als gevolg van de lopende grondwerkzaamheden" in het gebied.

Volgens de PAN gaat het om "het behoud van een van de enige wetlands in de Algarve, waarvan de vernietiging twee weken geleden is begonnen", met het begin van de bouwwerkzaamheden.

"Het is niet genoeg om aan de internationale gemeenschap te verkondigen dat we bezorgd zijn, het is noodzakelijk om te laten zien dat dit een echte zorg is", aldus de PAN woordvoerster, eraan toevoegend dat de partij "alles zal doen in naam van het behoud van Alagoas Brancas".

PAN liet ook weten dat het, naast het bij de administratieve en fiscale rechtbank van Loulé ingediende bevel, ook een klacht heeft geformaliseerd bij het Openbaar Ministerie, "met de eis dat dit optreedt ter verdediging van diffuse belangen, zoals voorzien in de geldende wetgeving".

Voor het betrokken gebied, een watergebied van ongeveer acht hectare, is de aanleg gepland van 11 kavels voor handel en diensten, een project dat dateert uit 2007 en sindsdien wordt aangevochten door milieubewegingen en verenigingen.

Het project is in 2009 goedgekeurd en heeft alle vergunningsfasen doorlopen waarin de wet voorziet om de vergunning en de verkaveling mogelijk te maken, aldus de gemeente Lagoa.