De collectie, waarvan de waarde op 5 miljoen euro wordt geschat, omvat werken van onder meer Marc Chagall. Naar verluidt werden de werken tot 2021 tentoongesteld op Usmanovs 600 miljoen dollar kostende superjacht Dilbar, waarna ze tijdens de renovatie van het jacht werden opgeborgen.