In een aan het agentschap Lusa gezonden nota voegt het PJ eraan toe dat de gedetineerde sterk wordt beschuldigd van een misdrijf tegen gekwalificeerde ernstige lichamelijke integriteit, waarbij het opmerkt dat de aanhouding plaatsvond in het kader van internationale politiesamenwerking met de Nederlandse autoriteiten, het land waarheen de verdachte na het plegen van het misdrijf is gevlucht.

Het PJ verklaart dat het, via het bestuur van de vallei van Lissabon en de Taag en de eenheid internationale samenwerking en met medewerking van de Nederlandse autoriteiten, is overgegaan tot "opsporing, aanhouding en uitlevering aan het nationale grondgebied van een 26-jarige man, die sterk wordt beschuldigd van het plegen van misdrijven tegen de gekwalificeerde lichamelijke integriteit en het bezit van een verboden wapen".

Het misdrijf vond plaats op 10 november 2020, op een openbare weg, in de gemeente Amadora, toen de verdachte, na een woordenwisseling met een andere 33-jarige man, hem neerschoot met een vuurwapen.

"Na het plegen van het misdrijf heeft de verdachte het land verlaten en is hij door de autoriteiten van Nederland gelokaliseerd en aangehouden, nadat het Openbaar Ministerie van DIAP de Lisboa Oeste - Amadora een Europees aanhoudingsbevel had uitgevaardigd".