Gemeenten zullen, "als vervoersautoriteiten", de mogelijkheid hebben om "overeenkomsten te sluiten, belichaamd in interbestuurlijke overeenkomsten van delegatie of deling van bevoegdheden, om de markt voor taxivervoer te organiseren, op intergemeentelijk niveau".

De informatie staat in het eindrapport dat het Instituut voor Mobiliteit en Vervoer (IMT) eind 2021 schreef en dat nu pas openbaar is gemaakt na een verzoek van het Liberaal Initiatief, meldt Público. Het IMT pleit ook voor de evaluatie, om de twee jaar, van het maximum aantal toegekende vergunningen (contingent), om "de nodige aanpassingen tussen vraag en aanbod" door te voeren.

De nieuwe wetgeving voor de taxisector zal naar verwachting in 2023 in werking treden, volgens het verslag over de staatsbegroting voor volgend jaar. Eveneens in 2023 zouden de nieuwe regels voor het vervoer van passagiers in niet-gekarakteriseerde voertuigen, bekend als de "Uber-wet", in werking moeten treden.