In een gesprek met Lusa herinnerde João Mairos, voorzitter van de Werkgroep Anemie Portugal - Portugese Vereniging voor de Studie van Anemie, eraan dat 20% van de Portugese volwassenen aan anemie lijdt en 32% aan ferropenie (ijzertekort), waarbij hij betreurde dat "de grote aantallen niet in verhouding staan tot de bezorgdheid".

De voorzitter van de vereniging zei dat de cijfers aantonen dat het "een volksgezondheidsprobleem" is en erkende dat een van de grootste problemen "het gebrek aan bewustzijn bij gezondheidswerkers en de Portugese bevolking" is.

"Het is noodzakelijk om te blijven waarschuwen voor de hoge prevalentie die bekend is op volwassen leeftijd en om, als een focus van de klinische praktijk, het belang van een vroege diagnose van anemie en ijzertekort, vooral in groepen van mensen met een groter risico", zei de ambtenaar, het noemen van het voorbeeld van vrouwen, zwangere vrouwen, ouderen, patiënten met hartfalen, nierfalen, en kankerpatiënten.

De voorzitter van de Werkgroep Anemie Portugal (AWGP) herinnerde eraan dat anemie verschillende complicaties kan inhouden bij onderliggende ziekten en verdedigde dat mensen zich bewust moeten zijn van symptomen zoals vermoeidheid, gemakkelijke vermoeid raken, weinig energie, bleekheid en broze nagels en haar, die "vaak worden onderschat".