"Er werden twee administratieve procedures ingeleid wegens ernstige schending van de consumentenrechten en de tentoongestelde producten werden in beslag genomen, aangezien de consument geen geïnformeerde keuze kon maken voor het product dat hij kocht", aldus een verklaring van ASAE.

De waarde van de inbeslagname wordt geschat op 180.000 euro en de "schorsing van de activiteiten van de twee etablissementen" werd vastgesteld "totdat de legaliteit is hersteld".

Ondervraagd door Lusa zei een officiële bron van de ASAE dat de operatie plaatsvond in Varziela, in de gemeente Vila do Conde.

De autoriteit zei vandaag dat zij "een controleactie heeft uitgevoerd om de rechten op informatie van de consument te waarborgen" in een gemeente in Groot-Porto.

Volgens ASAE "verkochten twee supermarkten levensmiddelen zonder het recht van de consument op informatie te waarborgen", aangezien "in een universum van meer dan 1.500 productreferenties in elk etablissement de overgrote meerderheid daarvan geen etikettering in het Portugees had".