Volgens een verslag van ECO bedroeg het gemiddelde jaarsalaris van voltijds werkenden in de Europese Unie vorig jaar 33.500 euro bruto. De situatie is echter anders in Portugal, waar het gemiddelde inkomen minder dan 22.000 euro bedraagt.

Uit gegevens van Eurostat blijkt dat €52.000 het jaarsalaris in Portugal scheidt van dat in Luxemburg (het land bovenaan de lijst voor lonen). Portugal ligt ook maar 10.000 euro boven het gemiddelde salaris in Bulgarije, dat onderaan de lijst staat.

Luxemburg, Denemarken en Ierland zijn de landen op de eerste, tweede en derde plaats met de hoogste gemiddelde lonen. In deze landen bedraagt het gemiddelde salaris 72.200 euro, 63.300 euro en 50.300 euro bruto per jaar.

Portugal staat op de 17e plaats op de ranglijst, op een totaal van 26 lidstaten, voorbijgestreefd door landen als Slovenië, Cyprus, Litouwen en Estland.

De landen met de laagste lonen in Europa zijn Letland, Tsjechië, Kroatië, Slowakije, Griekenland, Polen, Roemenië, Hongarije en Bulgarije. De laatste drie hebben de laagste waarden van de Eurostat-indicator, met 13.000, 12.600 en 10.300 euro bruto per jaar.