"Dit programma zal van kracht zijn tijdens de periode waarin er een stijging van de rente op woningkredieten was en heeft tot doel de kans op wanbetaling op kredietverplichtingen voor permanente huisvesting te verminderen", rechtvaardigde de regionale secretaris van Financiën, Planning en Openbaar Bestuur, Duarte Freitas, tijdens de lezing van de verklaring van de Raad van Regering, in de stad Horta.

Volgens Freitas zal deze steun, van uitzonderlijke en tijdelijke aard, vanaf 1 maart beschikbaar zijn voor gezinnen die tot 31 juli 2022 woonleningen hebben afgesloten, tot een maximumwaarde van 200.000 euro, en die moeite hebben om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen.

"Het was vanaf die datum dat de Europese Centrale Bank de rente begon te verhogen, en daarom kan niemand vanaf die datum beweren dat hij niet op de hoogte was van de escalerende stijging van de rente", rechtvaardigde Duarte Freitas.

Volgens door de regering verzamelde gegevens bedraagt de gemiddelde waarde van een hypothecaire lening op de Azoren 254 euro, wat betekent dat Azoriaanse gezinnen de afgelopen maanden een rentestijging van 25 tot 30% hebben meegemaakt.

De regeringscoalitie (PSD, CDS-PP en PPM) heeft de maximale waarde van deze financiële steun vastgesteld op één miljoen euro, en heeft de voorwaarden om in aanmerking te komen en de regels voor toegang tot CrediHab al geregeld, evenals de rechten en plichten van de partijen en het systeem van sancties bij niet-naleving.

"De waarde die hier staat is de waarde die is goedgekeurd in de begrotingsdocumenten, met uitzondering van correcties die we in de loop van het jaar zullen moeten aanbrengen en natuurlijk ook de ontwikkeling die de Euribor de komende maanden zal doormaken", aldus de minister.

Duarte Freitas legde ook uit dat er weliswaar al nationale steun is om gezinnen te compenseren voor de stijging van de rente op woningkredieten, maar dat de regering van de Azoren zich ervan bewust is dat "de omvang en de diversiteit van de markt voor bankdiensten op de Azoren de reikwijdte van nationale maatregelen in de regionale context beperken" en dat het daarom nodig is "deze steun aan te vullen".

CreditHab is vooral gericht op kredietnemers die zich tijdelijk in een "kwetsbaardere economische situatie" bevinden, en is bedoeld om hen te helpen zich aan te passen aan het nieuwe macro-economische scenario, zodat wijdverspreide wanbetalingen en kettingreacties, die in een kleine context, zoals die van de Azoren, als "bijzonder nadelig" kunnen worden beschouwd, worden voorkomen.

De regering van de Azoren heeft ook besloten toestemming te geven voor de aankoop van twee havenkranen met een minimumcapaciteit van 100 ton voor de havens van Ponta Delgada en Praia da Vitória, en een autokraan met een capaciteit van 80/100 ton voor de haven van Horta, voor een investering van maximaal 5,5 miljoen euro.

Deze investering vloeit voort uit het feit dat het bestuur heeft vastgesteld dat de haveninstallaties in de door het overheidsbedrijf Portos dos Açores, S.A. beheerde havens "verouderd" zijn en "in een staat van gebruik verkeren die hun nuttige levensduur ver overschrijdt, als gevolg van de desinvesteringen van de afgelopen jaren".

"Deze situatie heeft enorme beperkingen en moeilijkheden veroorzaakt voor bedrijven die gebruik moeten maken van de havendiensten, en het is dringend noodzakelijk om deze havens uit te rusten met essentiële apparatuur om het laden en lossen, zowel van bulk als van containers, met meer betrouwbaarheid en vlotheid uit te voeren," rechtvaardigt de uitvoerende macht.