Van de acht in stemming gebrachte wetsvoorstellen betreffende het adoptieproces hadden er vijf tot doel de maximumleeftijd waarop een kind kan worden geadopteerd, te verhogen tot 18 jaar, met voorstellen van de partij Bloco de Esquerda (BE), de Communistische Partij van Portugal (PCP), de partij People-Animals-Nature (PAN), de partij Free en de partij Liberal Initiative (IL).

Van deze vijf zijn de wetsvoorstellen van BE, PCP, PAN en IL unaniem goedgekeurd en worden zij nu in de commissie Constitutionele Zaken, Rechten, Vrijheid en Garanties besproken.

Het wetsvoorstel Livre, dat niet alleen de leeftijdskwestie aanpakt, maar er onder meer voor pleit de minimumleeftijd van degenen die kunnen adopteren te verlagen tot 25 jaar, dat deze mensen in een feitelijke verbintenis kunnen leven en dat het kind vanaf de leeftijd van 8 jaar toestemming kan geven voor de adoptie, werd met stemmen van de Socialistische Partij (PS) en het Liberaal Initiatief (IL) goedgekeurd, nadat het ook door de commissie is besproken.

Een tweede wetsvoorstel van de PCP, voor de hervatting van de opvangmaatregelen en het empowerment-programma voor kinderen en jongeren in gevaar, en waarin wordt voorgesteld dat jongeren boven de 18 jaar, met stimulerings- en beschermingsmaatregelen, opnieuw in het systeem kunnen worden opgenomen in gevallen waarin zij vragen het systeem te verlaten en daar later spijt van krijgen, werd goedgekeurd met stemmen vóór van bijna alle partijen, met uitzondering van Chega, die zich van stemming onthield, en ging ook naar de Commissie constitutionele zaken, rechten, vrijheid en garanties.

Het wetsontwerp van Chega werd als enige verworpen, met tegenstemmen van de PS en het Liberaal Initiatief, en behelst wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek, het Wettelijk Kader voor het Adoptieproces en het Arbeidswetboek, met als doel het aantal in instellingen opgenomen kinderen te verminderen door middel van een snelle adoptieprocedure.

Er werd ook gestemd over een ontwerp-resolutie van PAN, waarin de regering wordt aanbevolen een geïntegreerd en snel beleid ter bevordering van adoptie vast te stellen; ook deze resolutie werd unaniem goedgekeurd en ging naar de commissie.