De vakbond voor onderzoek en inspectie (SCIF/SEF) is ook bezorgd over de Wereldjongerendag, die in augustus in Lissabon plaatsvindt en waar ongeveer 1,5 miljoen mensen de Portugese grenzen zullen oversteken, en met de mogelijkheid dat er nog meer immigranten naar het land komen.

Om "de grensbeveiliging in de nabije toekomst van grote instromen in het land" te waarborgen, heeft de vakbond die de inspecteurs van de Dienst Vreemdelingenzaken en Grenzen vertegenwoordigt, gevraagd om spoedvergaderingen met de ministers van Binnenlandse Zaken, José Luís Careiro, en van Parlementaire Zaken, Ana Catarina Mendes, onthulde de voorzitter van SCIF/SEF aan Lusa.

Acácio Pereira verklaarde dat deze vergaderingen ook tot doel hebben "te garanderen dat, ondanks de vertragingen in het proces van opheffing van de SEF en de overdracht van haar inspecteurs aan de gerechtelijke politie, hun rechten en belangen in het herstructureringsproces zullen worden gewaarborgd".

Als onderdeel van het herstructureringsproces van de SEF, dat is uitgesteld tot de oprichting van het Portugese Agentschap voor Migratie en Asiel (APMA), dat de administratieve functies van de SEF zal overnemen, zullen de inspecteurs van deze veiligheidsdienst worden overgeplaatst naar de PJ.

"De Wereldjongerendag vraagt om meer zorg voor de veiligheid aan de grenzen, terwijl het land immigranten nodig heeft om economisch te groeien. Wij maken ons zorgen over de onzekerheid rond het proces van het opheffen van de SEF op zo'n belangrijk moment voor het land", aldus Acácio Pereira.

De vakbondsman benadrukte dat "de hele herstructurering van SEF afhankelijk is van de onderminister van Parlementaire Zaken, die de verantwoordelijkheid had om het APMA-statuut vast te stellen, maar dit is niet gebeurd en gezien dit scenario staat SEF op het punt opgeheven te worden, zonder enige investering, zonder een entiteit waaraan het een deel van zijn bevoegdheden kan overdragen, in een impasse die de veiligheid en de economische en sociale ontwikkeling van het land ondermijnt".

De vakbond legt uit dat het opheffen van de SEF de noodzaak creëerde om bevoegdheden en personele middelen te verdelen door de GNR, PSP, PJ, Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) en APMA, die reeds de protocollen hebben ondertekend waarin het samenwerkingsmodel tussen de veiligheidsdiensten en -diensten tijdens het overgangsproces is vastgelegd.

"De vertraging bij de oprichting van APMA door minister Ana Catarina Mendes conditioneert echter het hele proces van overdracht van bevoegdheden en nieuwe verdeling van functies, dat al twee keer is uitgesteld, waarbij de minister van Binnenlandse Zaken een nieuwe termijn van 31 maart heeft aangekondigd", aldus dezelfde ambtenaar.

De vakbondsvoorzitter onderstreepte ook dat, in de huidige omstandigheden waarin de SEF zich bevindt, "het land niet over adequate structuren beschikt om deze immigratie aan te trekken, te beschermen tegen de acties van transnationale mensenhandelnetwerken, noch om de stromen van binnenkomst over de grenzen van het land goed te beheren".

Anderzijds, zo stelde hij, "laten initiatieven zoals de Wereldjongerendag niet toe dat een voor de veiligheid van Portugal zo belangrijke herstructurering voortdurend wordt uitgesteld".