We hebben onze mastkop op deze editie veranderd en ook onze website op www.theportugalnews.com is groen geworden ter ere van 17 maart.

In het hele land worden vieringen verwacht ter gelegenheid van deze dag, waarop mensen uit de hele wereld de dood van de patroonheilige van Ierland vieren, op een dag die inmiddels is uitgegroeid tot een viering van alles wat Iers en de Ierse cultuur is.

Happy St Patrick's Day!