"Wat ik wil is dat we zodanige convergentiepunten kunnen bereiken dat het niet nodig is om te staken, want het is duidelijk dat een staking altijd gevolgen heeft, namelijk in de congestie die aan de grenzen optreedt", aldus José Luís Carneiro.

De inspecteurs en het administratief personeel van SEF zullen tijdens de paasperiode zes dagen staken omdat de regering van plan is werknemers over te plaatsen naar andere organen in het kader van de sluiting van SEF.

De minister zei dat hij in gesprek is met de vakbonden en benadrukte dat de regering erin geslaagd is te reageren op wat echt essentieel is, maar dat er nog steeds onopgeloste kwesties zijn en daarom zal José Luís Carneiro vandaag een ontmoeting hebben met de vakbonden.

De vakbond van werknemers van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SINSEF), waaronder werknemers met niet-politionele functies vallen, heeft vorige week het stakingsbericht voor 5 en 6 april afgegeven.

Ook de vakbond voor onderzoek en inspectie (SCIF/SEF) kondigde een staking aan tussen 6 en 10 april, die samenvalt met de paasperiode en tot verstoringen op de luchthavens kan leiden.