De nieuwe verordening voorziet in insluitingsgebieden in parochies met een grotere stedelijke druk, op basis van het aantal woningen dat beschikbaar is voor permanente huisvesting of langetermijnhuur en de inrichtingen die beschikbaar zijn voor plaatselijke huisvesting (AL).

Aan de hand van dezelfde verhouding bepaalt de verordening ook de vorming van "duurzame groeigebieden AL".

Gebieden met een drukverhouding van 15% of meer worden beschouwd als "beheersgebieden", terwijl gebieden met een drukverhouding van minder dan 15% worden beschouwd als "duurzame groeigebieden".

Uitleg van de gebieden

In de verordening worden dus als beheersgebieden aangewezen de parochies Vitória (waar de ratio 60,5% bedraagt), São Nicolau (48,3%), Sé (44,1%), Santo Ildefonso (38,3%) en Miragaia (21,8%).

In het historische centrum van Porto wordt volgens de verordening alleen de parochie Cedofeita als "duurzame groeigebied" beschouwd. In deze parochie is de verhouding tussen het aantal AL en permanente woningen of langlopende huurcontracten 9,8%.

Tot de "gebieden met duurzame groei" behoren ook de parochies Aldoar (0,3%), Bonfim (8,1%), Campanhã (1%), Foz do Douro (2,6%), Lordelo do Ouro (1,1%), Massarelos (7,1%), Paranhos (1%), Nevogilde (1%) en Ramalde (0,6%).

De installatie van nieuwe AL in insluitingsgebieden kan echter "bij wijze van uitzondering" worden toegestaan indien het gaat om stedelijke werkzaamheden in verband met nieuwe gebouwen of gebouwen die aan instandhoudingswerkzaamheden worden onderworpen en die de gemeente "van bijzonder belang voor de stad" acht.

De verordening bepaalt ook, als uitzondering, stedenbouwkundige ingrepen die "de straathandel bevorderen", door de toewijzing van zelfstandige eenheden die ten minste 60% van de begane grond van de gebouwen in beslag nemen, "waarbij 20% van de resterende oppervlakte wordt gebruikt voor woningen die toegankelijk zijn voor een periode van ten minste 25 jaar".

Onder de uitzonderingen noemt de verordening ook verzoeken die tot doel hebben gebouwen die al meer dan drie jaar volledig leegstaan geheel of gedeeltelijk te betrekken.

De creatie van de nieuwe verordening begon op 2 november 2022 en rechtvaardigde de opschorting van nieuwe AL-registraties in de parochies van het historische centrum en Bonfim, die van kracht was tot 27 april, de dag waarop de goedkeuring ervan werd besproken door de gemeenteraad van Porto .