De digitale technologie en tomografie en magnetische resonantie beeldvorming profiteren al van het gebruik van deze nieuwe intelligentie.


Wat is Kunstmatige Intelligentie eigenlijk?

Het is het gebruik van computers om taken te simuleren die normaal door mensen worden uitgevoerd. Hoewel het zich nog in de beginfase bevindt, is het waarschijnlijk dat in de toekomst alle medische specialismen erdoor beïnvloed zullen worden.

Computers kunnen röntgenfoto's interpreteren en nauwkeuriger diagnoses stellen. Binnen de tandheelkunde zijn toegang tot gegevens en gegevensbeheer gebieden waarop AI (Artificial Intelligence) kan worden toegepast. Maar het is gebleken dat AI ook op meer innovatieve manieren kan worden gebruikt, zoals voor het voorspellen van toekomstige mondziekten.

Het vermogen om toekomstige ziekten te voorspellen stelt tandartsen in staat behandelingsmodaliteiten te creëren die moeten voorkomen dat bepaalde mondziekten zich in de mond van de patiënt vestigen. Zo zijn zij beter in staat geïndividualiseerde zorg te ontwikkelen, behandelingen die zijn aangepast aan de behoeften van elke persoon.

Naast verschillende andere functies maken de "machine learning"-algoritmen het mogelijk om toekomstige gaatjes op te sporen. Op die manier adviseert de tandarts en past hij de behandeling toe op basis van wat de AI heeft voorspeld: de tand behouden, deze trekken of een restauratieve behandeling ondergaan om toekomstige problemen te voorkomen.

De AI-apparatuur neemt geen beslissingen over toekomstige behandelingen. De beslissing over het behandelplan is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de tandarts.


Wat zijn de belangrijkste toepassingen van kunstmatige intelligentie?

AI kan worden toegepast op de analyse van tandheelkundige gegevens, de analyse van de mondgezondheid en de algemene gezondheid van de patiënt, het kan worden geïntegreerd met de beeldvormingstechnologie om meer details over de diagnose te verkrijgen. AI kan ook worden gebruikt bij robotchirurgie door gespecialiseerde chirurgen.


Wat zijn de voordelen van kunstmatige intelligentie?

De voordelen zijn talrijk en met name het monitoren en begeleiden van klinische prestaties moet worden benadrukt. Ook het voorzien van mogelijkheden, het vaststellen van patiëntenrisico's en het verbeteren van het algemene resultaat van medische behandelingen.

Tandheelkundige klinieken en artsen wachten met spanning op de ontwikkeling van deze technologie en de grootschalige toepassing ervan in de geneeskunde en in het bijzonder in de tandheelkunde. Artsen willen meer succes boeken bij het voorspellen en behandelen van bepaalde ziekten.

Bron van het artikel: Dental News, Tijdschrift Tandheelkunde, Dental Clinic Vita Center